2013. 10. 5. Konferencia - Anne Christiansen2013.10.5. Konferencia – Anne ChristiansenTalán e mostani időért születtél?

Ünnepeltek a Király Lányai


Október 5-én tartotta a Király Lányai MPE Női Misszió országos konferenciáját, melynek mottója az Eszter könyvéből jól ismert mondat volt: „Talán e mostani időért születtél?”
                                                                                                                                             (Eszt 4,14).
Az Oslóból (Norvégia) érkező Anne Christiansen volt a vendégünk. Anne három lány édesanyja, a Jesus Women hálózat alapítója. Férjével, Stephannal, az Oslo-i Jézus Gyülekezet pásztorai, a Jesus Revolution missziós szolgálat alapítói és a TBBMI Biblia- és Misszió Intézmény vezetői.

Délelőtt Anne számos tapasztalatot osztott meg az életéből. Fiatal korában tért meg. Bár agresszív elutasítással válaszolt egy evangélizációra való meghívásra, mégis elment az összejövetelre, ahol az Úr olyan erővel ragadta meg, hogy még aznap este újjászületett. Eleinte még cigarettafüstön keresztül olvasta a Bibliát, de az Úr fokozatosan formálta át az életét. Elmondta, hogy mennyit küszködött az elégedetlenséggel, panaszkodással a mindennapi háziasszonyi teendői közt. Az Úr szólt hozzá, hogy hagyja abba a panaszkodást és legyen példa. Anne felhívta a figyelmünket arra, hogy a beszédünkkel atmoszférát teremtünk, és egyáltalán nem mindegy hogyan beszélünk egymással, egymásról, a gyülekezetünkről, pásztorunkról. Mária és Márta (Lk 10,38-42) példáján keresztül beszélt arról, hogy van egy „Mária-féle” mód arra, hogy elvégezzük a „Márta-féle” feladatokat. Először az Úr jelenlétében kell feltöltődnünk, erőt kapnunk, hogy aztán örömmel tudjunk szolgálni.

Ha elveszek, hát elveszek...

Délután hallhattunk arról, hogy „katonák” vagyunk. Sátán támad, főleg a gondolatainkon keresztül. Többek közt a házasságunkba is be akar törni, lopni, ölni és pusztítani akar (Jn 10,10), de mi ellenállhatunk neki, mert Krisztusban élünk, és így erősek vagyunk, még ha ezt nem is mindig érezzük. Nagyon fontos, hogy az asszonyok méltányolják, tiszteljék, értékeljék, dicsérjék, szeressék és szerfelett csodálják a férjüket – ezt olvassuk az Ef 5,33-ban (Amplified angol ford.).
Anne Eszter példáján keresztül bátorított minket. Eszter egy kritikus helyzetben kockára tette életét és ki tudta mondani, hogy „ha elveszek, hát elveszek” (Eszt 4,16). Nekünk is el kell jutnunk erre a pontra, amikor saját akartunkat feladva ki tudjuk ezt mondani, hogy Isten magasztos tervei megvalósulhassanak. Sátán mindig nagy erővel próbál visszatartani – főleg ha evangélizációról van szó – és azt suttogja a fülünkbe, hogy „ne tedd, mert meghalsz”. Nekünk azonban, ha könnyeken, nehézségeken keresztül is, de meg kell vallanunk, hogy „meg van írva…”, és át kell törnünk az akadályokon, hisz Isten Igéje működik!
Anne vidámsága, lendületes, drámai eszközöket sem nélkülöző előadásmódja jókedvre derített mindenkit. Elmondhatjuk, hogy lelkileg-szellemileg feltöltődve, hitünkben megerősödve tértünk haza. Igazi áldás volt számunkra a hölgyekből szerveződött nagyszerű dicsőítő csoport, Mundrucz Anett, aki profi módon tolmácsolta az üzenetet, és az önkéntes fiúk csapata, akik nagyon kitettek magukért, szolgálatukkal emelve az alkalom színvonalát.

A Király Lányairól

Sokunknak talán újszerűen cseng a Női Misszió „Király Lányai” megnevezés. Pintér Esztert, a misszióág vezetőjét kérdeztem a névválasztás kapcsán.

Miért pont a „Király Lányai” nevet kapta a Női Misszió?
Sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen név illik leginkább a misszióhoz, míg határozottan megérett a Király Lányai elnevezés. Ez a név utal a legjobban arra, hogy kihez tartozunk, kik vagyunk és mi a küldetésünk. Jézushoz, a Királyhoz tartozunk, az ő gyermekei, lányai vagyunk – minden generációt beleértve. Ebből fakadóan – az értékeink tudatában – Isten királyságát szolgáljuk.

Korvin Hedvig Borbála